Dochody z pracy w Niemczech w PIT rozliczanym w Polsce

Na podstawie zawartej z Niemcami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody uzyskane przez opiekunkę osób starszych w pracy w Niemczech, będą musiały być wykazane w rozliczeniu rocznym PIT w Polsce w 2011 roku (pod warunkiem, ze uzyskiwała ona w Polsce jakiekolwiek dochody, czy chce się rozliczyć ze współmałżonkiem i w Polsce ma nadal tzw. centrum interesów życiowych).

 

Dochody uzyskane w Niemczech

Poprzez dochody z pracy w opiece w Niemczech rozumiemy dochody uzyskane na podstawie legalnej umowy o pracę w Niemczech. Łączne wykazanie dochodów z Polski i Niemiec może spowodować lekkie podwyższenie podatku naliczonego od polskich dochodów. Przedstawiamy poniżej zasady obliczania podatku, bez uwzględnienia odliczeń od podatku, ulg, zwolnień, odpisów, wspólnego rozliczania ze współmałżonkiem itp., w celu pokazania zasady.

 

Ogólny zasada rozliczenia w zeznaniu rocznym dochodów z Polski i dochodów z Niemiec wygląda następująco:

 • A = dochody z Polski
 • B = dochody z Niemiec
 • C = suma dochodów z Polski i Niemiec (A+B)
 • D = podatek wg skali od sumy dochodów z Polski i Niemiec (18% od C, jeżeli C <85.528,00 PLN lub 14.839,02 PLN + 32% od różnicy pomiędzy C a 85.528,00)
 • E = wskaźnik procentowy podatku od dochodów z Polski (D:E) x 100
 • F = podatek do zapłacenia od dochodów z Polski (A x E)

 

Jak obliczyć podatek należy w Polsce?

Dla ułatwienia zrozumienia zawiłości i trudnych pojęć związanych z podatkami, sięgnijmy do podstaw.

Jak oblicza się procent należnego podatku w Polsce?

 • według tzw. skali podatkowej. Jest ona określona przez polskie przepisy i na 2011 rok wygląda następująco: jeżeli wciągu roku podatkowego (pokrywa on się przeważnie z rokiem kalendarzowym) nasze dochody nie przekroczą kwoty 85.528,00 PLN to od każdej zarobionej złotówki, zapłacimy 18% podatku (minus tzw. kwotę wolną w wysokości 556,02 PLN). Jeżeli zarobimy 85.528,00 PLN i więcej, to podatek wynosi 14.839,02 PLN + 32% od nadwyżki ponad 85.528,00 PLN.

Przykłady obliczenia:


Pani Zosia zarobiła na umowę o pracę Polsce w 2011 roku 15.000,00 PLN. Jest to kwota niższa niż 85.528,00 PLN, więc jej podatek to 18% z kwoty 15.000,00 = 2.700,00 PLN – minus kwota wolna od podatku 556,02 = 2.143,98 PLN (podatek do zapłaty)


Pani Marysia zarobiła na umowę o pracę w Polsce w 2011 roku 90,528,00 PLN . Jest to kwota wyższa niż 85.528,00 PLN, więc jej podatek do zapłacenia to stała kwota 14.839,02 PLN plus 32% z różnicy pomiędzy 85.528,00 PLN a 90.528,00 PLN, czyli 32% od 5.000,00 PL. Łącznie podatek Pani Marysi wyniesie 14.839,02 +(5.000,00 x 32%)= 14.839,02 + 1600,00 = 16.439,02 PLN.

 

Doliczenie dochodów za pracę w Niemczech do dochodów uzyskiwanych w Polsce

Jak doliczamy do dochodów z umowy o pracę w Polsce dochody z umowy o pracę w Niemczech i jak to wpłynie na podatki?

 • według metody wyłączenia z progresją czyli dodamy do dochodów osiągniętych w Polsce, dochody osiągnięte w Niemczech, podatek obliczymy wg skali podatkowej w której się znajdziemy, ale tylko od dochodów osiągniętych w Polsce.

Przykłady obliczenia:


Wracamy do Pani Zosi:

Pani Zosia zarobiła na umowę o pracę Polsce w 2011 roku 15.000,00 PLN. Jest to kwota niższa niż 85.528,00 PLN, więc gdyby miała dochody tylko w Polsce, jej podatek wyniósłby 18% z kwoty 15.000,00 minus kwota wolna od podatku 556,02 = czyli 2.143,98 PLN (podatek do zapłaty).


Pani Zosia pracowała jednak w 2011 roku jeszcze jako opiekunka osób starszych w Niemczech w ramach legalnej umowy o pracę i zarobiła w Niemczech w przeliczeniu na złotówki 30.000,00 PLN. Stosując metodę wyłączenia z progresją, obliczenie podatku dochodowego na potrzeby zeznania rocznego PIT w Polsce będzie więc wyglądało tak:

 • sumujemy dochód osiągnięty w Polsce iw Niemczech: 15.000 PLN + 30.000 PLN = 45.000,00
 • obliczamy podatek od tej kwoty wg polskiej skali podatkowej, czyli 18% od 45.000,00 PLN – minus kwota wolna od podatku 556,02 PLN. Wyliczona w ten sposób kwota podatku to 7.543,98 PLN – służy tylko do dalszych wyliczeń
 • teraz wyliczamy nowy współczynnik procentowy dla naliczenia ostatecznego podatku, czyli dzielimy kwotę podatku od sumy dochodów w PL i DE przez tą sumę dochodów, czyli 7.543,98 PLN : 45.000, 00 PLN = 0,168 x 100 = 16,76% Tak wyliczony procent posłuży do obliczenia właściwej kwoty podatku od dochodów osiągniętych w Polsce.
 • dochód osiągnięty w Polsce to 15.000,00 PLN mnożymy przez wyliczony wyżej współczynnik 16,76 % i wyliczamy właściwy do zapłaty podatek: 2.514,00 PLN.

Na tym przykładzie widać wyraźnie, że jeżeli nasz dochód osiągnięty w pracy w opiece w Niemczech, nie spowodował przejścia do wyższej skali podatkowej, to podatek do zapłaty w Polsce od polskich dochodów ulegnie tylko nieznacznemu podwyższeniu.


Załóżmy jednak, że Pani Zosi tak bardzo powiodło się w pracy w opiece w Niemczech, że oprócz osiągniętych w Polsce dochodów w wysokości 15.000 PLN dorobiła tam w przeliczeniu na złotówki 100.000,00 PLN. Prześledźmy teraz obliczenia podatku:


Pani Zosia zarobiła na umowę o pracę Polsce w 2011 roku 15.000,00 PLN. Jest to kwota niższa niż 85.528,00 PLN, więc gdyby miała dochody tylko w Polsce, jej podatek wyniósłby 18% z kwoty 15.000,00 minus kwota wolna od podatku 556,02 = czyli 2.143,98 PLN (podatek do zapłaty).

Poszczęściło jej się i zarobiła dodatkowo w pracy w opiece w Niemczech w przeliczeniu na złotówki 80.000,00 PLN. Stosując metodę wyłączenia z progresją, obliczenie podatku dochodowego na potrzeby zeznania rocznego PIT w Polsce będzie więc wyglądało tak:

 • sumujemy dochód osiągnięty w Polsce i w Niemczech: 15.000 PLN + 80.000 PLN = 95.000,00
 • obliczamy podatek od tej kwoty wg polskiej skali podatkowej, czyli będzie to stała kwota 14.839,02 + 32% od różnicy pomiędzy 95.000,00 PLN a85.528.00 PLN. Wyliczona w ten sposób kwota podatku to 14.839,02 + (3.031,04 PLN x32%) = 14.839,02 + 969,93 = 15.808,95 PLN – służy tylko do dalszych wyliczeń
 • teraz wyliczamy nowy współczynnik procentowy dla naliczenia ostatecznego podatku, czyli dzielimy kwotę podatku od sumy dochodów w PL i DE, przez tą sumę dochodów, czyli 15.808,95 PLN : 95.000,00 PLN = 0,1664 x 100 = 16,64 % Tak wyliczony procent posłuży do obliczenia właściwej kwoty podatku od dochodów osiągniętych w Polsce.
 • dochód osiągnięty w Polsce to 15.000,00 PLN mnożymy przez wyliczony wyżej współczynnik 16,64% i wyliczamy właściwy do zapłaty podatek: 2.489,00 PLN.

Tu również widać, że wysokość podatku zwiększyła się tylko nieznacznie.

 

A co zmieni się u Pani Marysi w podatkach, jeżeli do zarobków w Polsce dorobi sobie w Niemczech 10.000,00 PLN?


Przypomnijmy, że Pani Marysia zarobiła na umowę o pracę w Polsce w 2011 roku 90,528,00 PLN. Jest to kwota wyższa niż 85.528,00 PLN, więc jej podatek do zapłacenia to stała kwota 14.839,02 PLN plus 32% z różnicy pomiędzy 85.528,00 PLN a 90.528,00 PLN, czyli 32% od 5.000,00 PL. Łącznie podatek Pani Marysi, gdyby nie pojechała do pracy w opiece w Niemczech, wyniósłby 14.839,02 +(5.000,00 x 32%)= 14.839,02 + 1600,00 = 16.439,02 PLN


Pani Marysia dorobiła jednak w ramach legalnej umowy o pracę w Niemczech jeszcze w przeliczeniu na złotówki 10.000 PLN.


Wyliczenia do jej rocznego zeznania podatkowego będą więc wyglądały następująco:

 • sumujemy dochód osiągnięty w Polsce iw Niemczech 90.528,00 PLN + 10.000 PLN= 100.528,00
 • obliczamy podatek od tej kwoty wg polskiej skali podatkowej, czyli będzie to stała kwota 14.839,02 + 32% od różnicy pomiędzy 100.528,00 PLN a 85.528.00 PLN. Wyliczona w ten sposób kwota podatku to 14.839,02 + (15.000,00 PLN x 32%) = 14.839,02 + 4.800,00 = 19.639,02 PLN – służy tylko do dalszych wyliczeń
 • teraz wyliczamy nowy współczynnik procentowy dla naliczenia ostatecznego podatku, czyli dzielimy kwotę podatku od sumy dochodów w PL i DE, przez tą sumę dochodów, czyli 19.639,02 PLN : 100,528,00 PLN = 0,1954 x 100 = 19,54% Tak wyliczony procent posłuży do obliczenia właściwej kwoty podatku od dochodów osiągniętych w Polsce.
 • dochód osiągnięty w Polsce to 90.528,00 PLN mnożymy przez wyliczony wyżej współczynnik 19,54% i wyliczamy właściwy do zapłaty podatek: 17.689,17 PLN.

Widać więc wyraźnie, że podatek od polskich dochodów uległ również zwiększeniu.


Nasze wyliczenia służą tylko przybliżeniu zasady metody wyłączenia z progresją. W celu prawidłowego wypełnienia zeznania rocznego PIT i wykorzystania wszystkich odliczeń od podatku, zniżek, ulg i ewentualnego zwrotu podatku, najlepiej zwrócić się do specjalistycznych kancelarii podatkowych.

 

 

Zobacz również:

Praca w Niemczech a podatki i świadczenia w Polsce

Opiekunki osób starszych, podejmujące legalną pracę w Niemczech, najczęściej wyjeżdżają do pracy na krótki czas, tzn. nie przeprowadzają się na stałe do Niemiec. W Polsce mają współmałżonków, własne dochody z innych źródeł, jak np. emerytury, renty, dorywcze umowy o...

Rozliczenie dochodów z Polski i Niemiec – PIT przez internet

Wiele z opiekunek osób starszych, które mają dobrą pracę w opiece w Niemczech martwi się jak pogodzić pracę w opiece z obowiązkiem złożenia w Polsce rozliczenia rocznego. Trudno jest czasami tak dopasować termin wyjazdu do Polski, żeby zmieścić się w ustawowym terminie do 30 kwietnia.

Używamy cookies

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.