Tabela usług i cen serwisu internetowego arbeitlandia.eu

§1. Wprowadzenie

 1. Wszystkie ceny podawane w serwisie lub w niniejszej tabeli są cenami netto (nie zawierają podatku od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

§2.  Banery reklamowe

 1. Serwis umożliwia jego użytkownikom korzystanie z usługi elektronicznej banerów reklamowych, tj. publikacji w ramach serwisu reklamy graficznej (elementu graficznego), zachęcającego do zapoznania się z zamieszczonym na nim przekazem oraz przenoszącego (po kliknięciu) użytkownika do promowanej strony internetowej.
 2. Banery reklamowe są usługą odpłatną, a jej wykupienie wymaga kontaktu z usługodawcą, za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie lub pod adresem e-mail: info@arbeitlandia.eu.
 3. Serwis oferuje następujące lokalizacje oraz wymiary banerów reklamowych:
  1. Strona główna serwisu – baner o wymiarach 1200 x 254 px;
  2. Zakładka „blog”, pod listą kategorii blogowych – baner o wymiarach 327 x 327 px;
  3. Zakładka „blog”, w ramach listy artykułów – baner o wymiarach 853 x 278 px;
  4. Zakładka „blog”, pod ostatnim na danej stronie artykułem oraz numeracją kolejnych stron – baner o wymiarach 1200 x 300 px.
 4. Zainteresowani usługobiorcy mogą dodatkowo skorzystać z odpłatnej usługi zlecenia projektu baneru reklamowego.
 5. Graficzna i słowna treść baneru, jak i zawartość strony internetowej, do której prowadzi, musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz regulaminem serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji baneru, który nie spełnia warunków wskazanych w pkt. 5 powyżej lub w inny sposób narusza uzasadnione interesy usługodawcy. W przypadku odmowy publikacji usługobiorcy przysługuje prawo zmiany treści baneru, wskazania innej strony internetowej, do której ma on prowadzić lub zwrot wpłaconych uprzednio środków. Zwrot środków nie dotyczy poniesionych przez usługodawcę kosztów przygotowania projektu baneru reklamowego.
 7. Czas emisji baneru określa umowa z usługobiorcą.

§3. Artykuł sponsorowany

 1. W ramach serwisu istnieje możliwość skorzystania z usługi publikacji artykułu sponsorowanego, tj. unikalnego tekstu promującego działalność usługobiorcy, jego produkt, usługę, wydarzenie, etc., który zawierać może informacje reklamowe oraz jeden aktywny link do strony internetowej usługobiorcy lub innej wskazanej przez niego witryny, a także zdjęcie lub maksymalnie trzy zdjęcia.
 2. Usługa artykułu sponsorowanego jest usługą odpłatną, a jej wykupienie wymaga kontaktu z usługodawcą, za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie lub pod adresem e-mail: info@arbeitlandia.eu.
 3. Warunkiem koniecznym publikacji artykułu jest jego przesłanie oraz pozytywna weryfikacja przez usługodawcę.
 4. Weryfikacja nadesłanych artykułów polegać będzie przede wszystkim na ocenie ich jakości, wartości merytorycznej oraz tematyki. Usługodawca odmówi pozytywnej weryfikacji artykułom nieakceptowalnym jakościowo, o rażąco niskiej wartości merytorycznej, których tematyka jest nie do pogodzenia z tematyką poruszaną w ramach serwisu, a także artykułom, których treść lub zawartość strony internetowej, do której prowadzi zamieszczony w artykule aktywny link, nie będzie zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz regulaminem serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułu, który narusza uzasadnione interesy usługodawcy. Weryfikacji usługodawcy podlegają także dołączone do artykułu zdjęcia.
 5. Artykuł sponsorowany musi być zgodny z wytycznymi usługodawcy, w tym wytycznymi dotyczącymi jego minimalnej/maksymalnej liczby znaków.
 6. W przypadku odmowy publikacji usługobiorcy przysługuje prawo zmiany treści artykułu, wskazania innej strony internetowej, do której ma on prowadzić, zmiany dołączonego zdjęcia lub zwrot wpłaconych uprzednio środków. Zwrot środków nie dotyczy poniesionych przez usługodawcę uzasadnionych kosztów.
 7. Nadesłanie artykułu przez usługobiorcę jest jednoznaczne z deklaracją, że należą do niego prawa majątkowe autorskie do tego artykułu, że artykuł jest unikalny i że nigdy nie był publikowany w mediach elektronicznych. W przypadku stwierdzenia, że artykuł nie jest unikalny, był publikowany w mediach elektronicznych lub że usługobiorca nie posiada do niego majątkowych praw autorskich usługodawca może natychmiast usunąć opublikowany artykuł z serwisu, przy czym nie ma on obowiązku zwracania wynagrodzenia za publikację. Ponadto, jeśli usługobiorca nie posiada majątkowych praw autorskich do artykułu, usługodawca może wystąpić do usługobiorcy o zaspokojenie roszczeń autora/właściciela majątkowych praw autorskich.
 8. Pozytywnie zweryfikowany artykuł zostanie opublikowany w terminie nie dłuższym niż siedem dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności za usługę. Po publikacji usługobiorca otrzyma drogą mailową link do publikacji, celem weryfikacji jej poprawności. Weryfikacja musi nastąpić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od powiadomienia o publikacji artykułu. Jeśli to nie nastąpi uznaje się, że artykuł został poprawnie opublikowany. Wnoszenie poprawek po uznaniu artykułu za poprawnie opublikowanego jest odpłatne. W przypadku niepoprawnej publikacji artykułu przez usługodawcę, usługobiorca podaje swoje uwagi, a usługodawca poprawi publikację.
 9. Opublikowany artykuł będzie oznaczony jako „artykuł sponsorowany”.
 10. Zainteresowani usługobiorcy mogą dodatkowo skorzystać z odpłatnej usługi zlecenia przygotowania artykułu sponsorowanego.
 11. Czas emisji artykułu określa umowa z usługobiorcą.

§4. Przepisy końcowe

 1. Właściciel serwisu internetowego Arbeitlandia.eu może świadczyć użytkownikom inne, niż wskazane w niniejszym dokumencie usługi.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach tabeli usług i cen.

Używamy cookies

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.