Jak zostać opiekunem osoby starszej?

Opiekunowie zajmujący się seniorami pomagają im w wykonywaniu rutynowych czynności, towarzyszą w codziennym życiu i umożliwiają sprawne ich funkcjonowanie. Nierzadko też wspierają osoby starsze podczas choroby lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Istnieje kilka sposobów na kształcenie w zawodach opiekuńczych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące specyfiki pracy opiekuna osób starszych, wymagań stawianych kandydatom i sposobów zdobycia nowego zawodu.

Kto może zostać opiekunem osoby starszej?

Nie ma wątpliwości, że pracę w opiece możemy zaliczyć do zajęć wymagających. Z jednej strony cechuje się ona wysoką różnorodnością wykonywanych czynności, ale z drugiej strony także ich powtarzalnością. Od opiekunów osób starszych wymaga się przede wszystkim empatii i zaangażowania w niesienie pomocy, bo to właśnie pomoc stanowi w tym przypadku przedmiot działania.

 

Do wykonywania zadań stawianych opiekunom osób starszych potrzebna jest zarówno siła fizyczna, jak i odporność psychiczna. Pierwsza przydaje się w sytuacji, gdy podopieczny nie posiada pełnej sprawności fizycznej. Może ona wynikać z chorób, trudności w poruszaniu się lub chwilowej niedyspozycji. Wówczas podopieczny będzie wymagał fizycznej pomocy we wstawaniu, przemieszczaniu i siadaniu. Z kolei druga z cech wymagana od opiekuna, będzie wykorzystywana w sprawnej komunikacji z seniorem i zachowaniu „zimnej krwi” w każdej, nawet najbardziej nieoczekiwanej sytuacji. Odporność psychiczna pomaga lepiej przetrwać rozłąkę z rodziną, w przypadku wyjazdu opiekuna za granicę.

 

I choć często to indywidualne predyspozycje będą odgrywały kluczową rolę, to jednak osoby bez wcześniejszego doświadczenia w opiece często zainteresowane są profesjonalnym przygotowaniem do pełnienia nowych obowiązków. Tu pomocne mogą okazać się szkoły policealne oferujące kształcenie na kierunku „opiekun osoby starszej”, ale także krótsze kursy zawodowe. Na tego typu kursach osoby bez wcześniejszego doświadczenia w opiece mogą poznać specyfikę pracy i uzupełnić swoje kwalifikacje w tym zakresie. Poza wspomnianymi kursami, do pracy w opiece chętnie zatrudniane są również osoby przeszkolone w zakresie usług pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych, a nawet psychologicznych.

Idealny opiekun dla seniora – najważniejsze cechy i umiejętności

Podobnie jak w większości branż, także i w opiece poszukiwani są kandydaci o określonych cechach. Od osób chcących wykonywać ten zawód oczekuje się między innymi wysokiej wrażliwości, empatii, komunikatywności oraz konsekwencji. Wrażliwym osobom łatwiej jest współodczuwać, a to z kolei przekłada się na szybszą i bardziej efektywną pomoc. Dzięki empatii opiekunowie nie tracą potrzebnej cierpliwości – są bardziej opanowani i wyrozumiali. Tym samym wykazują wyższą tolerancję na niecodzienne zachowania seniorów (np. związane z postępowaniem chorób neurologicznych). Otwartość na potrzeby drugiego człowieka pozwala dobremu opiekunowi skutecznie komunikować się z podopiecznym. Jego konsekwentne działanie umożliwia zachowanie stałego rytmu dnia. Oczywiście opiekun powinien być również osobą odpowiedzialną, gdyż ponosi konsekwencje nie tylko za swoje zachowanie, ale także może mieć wpływ na nastrój i formę podopiecznego.

 

Opiekun osoby starszej – zakres obowiązków oraz wymagania

Wsparcie opiekuna osoby starszej może być realizowane na wielu płaszczyznach. Jedni podopieczni będą wymagali fizycznej pomocy w wykonywaniu konkretnych działań, z kolei inni mogą w większym stopniu oczekiwać rozmowy i ciekawej formy spędzenia wolnego czasu. Najczęściej jednak wsparcie obejmuje szereg codziennych czynności, z którymi podopieczny z racji wieku lub towarzyszących schorzeń sobie nie radzi. Każdorazowo zakres obowiązków może być zróżnicowany. Najczęściej uzależniony jest od stanu zdrowia seniora oraz jego zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Dlatego przed wyjazdem na sztelę dobrze jest się upewnić, jakie oczekiwania stawiane są opiekunowi.

 

Opiekun osoby starszej najczęściej zapewnia:

 • utrzymanie prawidłowej higieny (pomoc w myciu, korzystaniu z toalety, czesaniu, zmiana pampersów itp.),
 • wsparcie w zakresie przygotowywania posiłków i ich spożywania,
 • nadzór nad przyjmowaniem leków o określonej porze,
 • towarzystwo w codziennych sytuacjach (wizyta u lekarza, zakupy, spacer),
 • motywację do działania, również w zakresie aktywizacji społecznej (np. urządzanie spotkań z sąsiadami, bliskimi),
 • pomoc w kontakcie seniora z rodziną,
 • organizację czasu wolnego podopiecznego.

Czy opiekun osoby starszej wykonuje czynności medyczne?

Wiele osób do dziś niesłusznie tkwi w przekonaniu, że opiekunka osób starszych powinna posiadać wykształcenie medyczne. Nic bardziej mylnego! Zgodnie z niemieckimi przepisami prawa osoba pełniąca domową opiekę nad osobą starszą w Niemczech nie może wykonywać żadnych czynności medycznych! Są one zarezerwowane dla wykształconego personelu – pielęgniarek i pielęgniarzy. Opiekun seniora nie powinien podawać leków bez konsultacji lekarskiej, wykonywać zastrzyków ani zmieniać opatrunków. Może jedynie na prośbę rodziny dopilnować godziny podania lekarstw zleconych przez lekarza. 

 

Dlatego też nie jest wymagane od osób sprawujących opiekę domową, aby posiadali oni wcześniejsze doświadczenie lub wykształcenie medyczne. Faktem jest, że często pracę w niemieckiej opiece podejmują byli ratownicy medyczni, pielęgniarki czy personel medyczny. Ale to doświadczenie jest tylko ich ogromnym atutem i stanowi wartość dodaną. Nie jest bynajmniej warunkiem koniecznym stawianym kandydatom do pracy. Osoby z takim przygotowaniem zawodowym są w gronie opiekunów bardzo mile widziane. Szczególnie mocno poszukiwane są do opieki nad seniorami zmagającym się z chorobami uniemożliwiającymi samodzielne funkcjonowanie.

 

Przeczytaj więcej o tym na czym polega pomoc domowa dla osób starszych w Niemczech, a także, co wolno, a co nie wolno wykonywać w pracy w opiece.

 

Kurs opiekuna osoby starszej

Sposobów na przygotowywanie się do wykonywania zawodu opiekuna osoby starszej jest wiele. Planując zdobycie nowych kwalifikacji, często w pierwszej kolejności przychodzi nam na myśl udział w kursach stacjonarnych bądź online. Wiele szkół i jednostek kształcących zawodowo posiada w swojej ofercie szkolenie dla przyszłych opiekunów. W trakcie trwania kursu słuchacze dowiadują się między innymi, jak profesjonalnie sprawować i planować opiekę nad seniorem. Wybierając wśród ofert kursów, warto zwrócić uwagę na fakt, czy po jego zakończeniu otrzymamy określone dokumenty i certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

 

O odpowiednie przygotowanie kandydatów do pracy dbają także same agencje i firmy opiekuńcze. Wiele z nich, zwłaszcza te z największym doświadczeniem na rynku, oferują kandydatom do pracy wewnętrzne kursy. Ich największą zaletą jest fakt, że kładą nacisk na praktyczne i najbardziej potrzebne aspekty pracy w opiece. Ich program jest tak skonstruowany, aby w bardzo przystępnej formie dostarczyć jak najwięcej informacji, które realnie przydadzą się w pracy z niemieckim podopiecznym. Przez długi czas kursy te miały formę stacjonarną. Jednak pandemia koronawirusa wymusiła zmianę sposobu organizacji i przejście na komunikację online. Profesjonalne firmy opiekuńcze mogą zaproponować kandydatom do pracy różne formy przygotowania. Najczęściej są to:

 • Kursy w formie nagrań wideo - instruktażowe filmy pokazujące, jak należy zachować się w określonej sytuacji lub radzić sobie z podopiecznym o konkretnych wymaganiach.
 • Spotkania on-line - mogą przybierać formę grupowych lub indywidualnych spotkań, podczas których omawiane są wybrane aspekty pracy w opiece lub kwestie organizacyjne.
 • Aplikacje on-line - kandydat do pracy lub opiekun może korzystać z kursów zaprojektowanych specjalnie pod potrzeby pracowników opieki. Najczęściej są to aplikacje do nauki języka obcego obejmujące tematyczne słownictwo lub kursy przygotowujące do opieki nad osobą starszą.

Opiekunki lub kandydaci do pracy w opiece często zachęcani są także przez firmy opiekuńcze do skorzystania z kursu udzielania pierwszej pomocy. Regularne przypominanie sobie kluczowych zasad ratowania życia może pomóc zachować zimną krew w sytuacji, gdy tę wiedzę będziemy musieli wdrożyć w praktyce.

Inne sposoby nauki zawodu opiekun osób starszych

Naukę w zawodzie oferują także szkoły policealne i jednoroczne. Poza kierunkiem „opiekun osoby starszej” zainteresowani mogą także skorzystać z oferty kształcenia w zawodzie:

 • Asystent osoby niepełnosprawnej – szczególnie przydatne w opiece nad podopiecznym z dysfunkcjami ruchu. 
 • Opiekun w domu pomocy społecznej – przygotowuje do pracy w polskich placówkach opiekuńczych. Warto podkreślić, że ukończenie takiego kursu nie będzie wystarczające do podjęcia pracy w niemieckich domach opieki nad seniorami, w których konieczne jest posiadanie kwalifikacji zdobytych w niemieckich ośrodkach kształcenia.
 • Opiekun medyczny – z pewnością jest to kierunek bardzo pomocny, zwłaszcza jeśli zdecydujemy się na opiekę nad seniorem, który zmaga się z określonymi chorobami. Tu także należy podkreślić, że domowa opieka nad seniorem pełniona w Niemczech nie obejmuje wykonywania czynności stricte medycznych / pielęgniarskich. Ukończenie takiego kursu będzie więc dodatkowym atutem kandydata do pracy. Zdobyta wiedza z pewnością pomoże przyszłemu opiekunowi lepiej zrozumieć przebieg choroby podopiecznego, co może być dla niego bardzo pomocne w codziennej pracy.
 • Opiekunka środowiskowa – użyteczne w pracy z osobami niesamodzielnymi.

Każda z wymienionych wyżej specjalności może znacząco pomóc w pracy z osobami starszymi. Szczególnie tymi, wymagającymi największego wsparcia opiekuńczego.

Opiekun osób starszych za granicą – to trzeba wiedzieć!

Zawód opiekuna osób starszych jest o wiele bardziej popularny za granicą niż w Polsce. Lepsze perspektywy rozwojowe na tym stanowisku oraz wyższe wynagrodzenie zapewni nam wykonywanie tego zawodu między innymi w Niemczech, Francji, Włoszech czy Anglii. Choć z powodu Brexitu, ostatni z krajów wybierany jest przez polskich opiekunów zdecydowanie rzadziej.

 

Z racji tego, że najbliżej nam do Niemiec, to właśnie tam Polacy i Polki specjalizujący się w opiece wyjeżdżają najczęściej. Jak wynika ze statystyk, zapotrzebowanie na opiekę wśród niemieckich seniorów stale wzrasta. Obecnie, dodatkowej pomocy potrzebują aż 4 miliony tamtejszych seniorów. I tu zdecydowanie większą popularnością cieszy się domowa opieka domowa niż ta udzielana w specjalistycznych ośrodkach.

 

Praca w Niemczech dla opiekunek - wejdź i wybierz idealna ofertę dla siebie!

 

Wiele osób bez znajomości języka obcego, decydujących się na pracę za granicą, zastanawia się, czy sobie poradzi. Najprawdopodobniej tak… choć początki mogą być bardzo trudne. Dlatego też dobrze jest podszkolić umiejętności językowe jeszcze przed wyjazdem. Tak, by móc sprawnie komunikować się nie tylko z seniorem, ale także jego rodziną i najbliższym otoczeniem (sąsiadami, personelem medycznym czy obsługą w sklepie). W nauce pomocne mogą okazać się stacjonarne lub zdalne kursy językowe, minirozmówki czy szkolenia przeznaczone stricte dla opiekunek. Zastanawiasz się, czy można wyjechać do pracy bez znajomości języka? Przeczytaj artykuł praca dla opiekunek w Niemczech bez języka.

 

 

 

Zobacz również:

Oferty pracy dla opiekunek osób starszych – gdzie szukać

Opiekunki osób starszych z Polski, które chcą się zatrudnić w opiece w Niemczech,mogą skorzystać z różnych form szukania pracy. Sposoby szukania pracy w opiece zależą głównie od tego, jaką mamy sytuację prawną w Polsce i jakie uprawnienia zawodowe w Niemczech.

Altenpflegerin – definicja zawodu opiekunki nad osobami starszymi w Niemczech

Dlaczego opiekunkom osób starszych z Polski, tak trudno jest znaleźć dobrą pracę w opiece nad osobami starszymi w instytucjach i firmach w Niemczech, a prawie 99% ofert pracy dla opiekunek osób starszych dotyczy pracy w opiece nad osobami starszymi w domach prywatnych w Niemczech?

Umowa dla opiekunki w Niemczech

Tak naprawdę, umowa dla opiekunki w Niemczech staje się istotna dopiero wtedy, kiedy pojawiają się jakieś problemy. Stara prawda głosi, że umowy sporządza się na złe czasy i na przyszłość, a nie na dobre i teraźniejszość.

Jak wybrać odpowiednią ofertę pracy?

Zapotrzebowanie niemieckiego rynku pracy na pomoc domowych opiekunek osób starszych z Polski jest coraz większe. W naturalny sposób pojawia się coraz więcej firm oferujących… Właśnie, co oferujących?

Atrakcyjne oferty pracy dla opiekunek w Niemczech - jak je znaleźć?

Planujesz podjąć pracę jako opiekun osób starszych, ale nie wiesz, czym się kierować przy wyborze zagranicznej oferty? Na co zwrócić uwagę, by zapewnić sobie komfortowe i zgodne z oczekiwaniami warunki pracy? Jak ustrzec się przed rozczarowaniem związanym z wynagrodzeniem...

Opiekunka Niemcy prywatnie - czy warto pracować bez pośredników?

Opiekunki osób starszych decydujące się na wyjazd do pracy za granicę często zastanawiają się, która forma zatrudnienia będzie dla nich najbardziej opłacalna, czy warto korzystać z pomocy agencji zatrudnienia i jakie ryzyko niesie poszukiwanie pracy na własną rękę. Tego...

Używamy cookies

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.